Общи условия

1. Вашите билети са електронни и ще бъдат доставени на предоставения/ните от Вас електронни пощи

2. Вашата покупка на билет представлява личен, отменим лиценз и по всяко време остава собственост на организаторите.
Вашите билети се продават от Организаторите директно на Вас като потребители.

4.Всички билети, закупени от предприятия или търговци в нарушение на правилата и условията за продажба на билети, ще бъдат анулирани.

5.Билети, продавани чрез трети страни и други неоторизирани търговски обекти, включително сайтове за онлайн търгове, не са валидни и не могат да бъдат използвани. Официалните билети за събитието се продават само на www.longevityfest.net

6. Може да се наложи да спазвате въведени местни разпоредби за Covid 19, изисквани към времето на провеждане на събитието

7. Събитието не може да бъде възприето като медицински съвет или заместител на консултация с лекар или здравен специалист. Представената информация и съветите на събитието са предназначени за образователни цели и не могат да заменят професионална медицинска консултация. За всяко медицинско действие, промяна в лечение или здравни проблеми, участниците се насърчават да се консултират с квалифициран лекар или здравен специалист. Организаторите на събитието не носят отговорност за решенията взети от участниците, вследствие на предоставената информация

8. Организаторите запазват правото си за промяна на датите и мястото на събитието, при обстоятелство (събитие) от извънреден характер, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на Организаторите като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици, пандемии и др. В случай на отмяна или промяна на датата и/или мястото на събитието от страна на организаторите, посочените на билетите, посетителите имат право на връщане на цената на билета. За получаване на възстановяване на плащането, посетителите трябва да следват инструкциите за връщане на билетите, които ще бъдат предоставени от организаторите след обявяване на отмяната или промяната на събитието.

9. Посетителите трябва да спазват инструкциите на персонала на събитието и да се държат по начин, който не създава опасност или неудобство за другите участници.

10. Организаторите запазват правото си да правят промени по всяко време по Програмата, цените на билетите, Общите условия и първоначално публикуваната организация на уебсайта и социалните мрежи

11. С закупуването на билет за събитието всеки потребител се задължава да спазва и приема условията и правилата на събитието, както и общите правила и условия, установени от организаторите.

12. За допълнителна информация и съдействие: info@longevityfest.net